Alih Bahasa:

Hartanah Yang Berpotensi Untuk Dibangunkan

Projek pembangunan ekonomi pula terbahagi kepada 2 iaitu yang melibatkan sumber dari dana Wakaf Tunai dan Majlis Agama Islam Negeri Kedah

TANAH WAKAF UNTUK DIBANGUNKAN

ALOR SETAR, KEDAH
LIMBONG KAPAL, DAERAH KOTA SETAR, ALOR SETAR, KEDAH


No. Hak Milik: GRN34898 
No Lot: 319
Keluasan: 4.9715 relong / 1.4307 hektar
Syarat : Kampung
Kategori Penggunaan Tanah : Pertanian

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
WordPress Table Plugin
BALING, KEDAH
KAMPUNG BENCAH SAWA, MUKIM SIONG, BALING KEDAH


No Hak Milik :                   
No Lot: Lot 3380 
Keluasan: 0.94137 Hektar
Syarat:
Kategori Penggunaan Tanah: Bendang

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
WordPress Table Plugin

TANAH BAITULMAL UNTUK DIBANGUNKAN

KEDAWANG , LANGKAWI

SYEKSEN 4 BANDAR PADANG MAT SIRAT,
DAERAH LANGKAWI,KEDAH DARUL AMANNo. Hak Milik
: GM 3868
No. Lot : 107
Keluasan : 1.51570 Hektar
Syarat : Tapak Kompleks Baitulmal
Kategori  Penggunaan Tanah : Bangunan

No. Hak Milik : GM 3869
No. Lot : 108
Keluasan: 0.736 Hektar
Syarat : Tapak Kompleks Baitulmal
Kategori  Penggunaan Tanah : Bangunan

No. Hak Milik : GM 3870
No. Lot : 109
Keluasan: 0.3039 Hektar
Syarat : Tapak Kompleks Baitulmal
Kategori  Penggunaan Tanah : Bangunan

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
WordPress Table Plugin

PERMOHONAN BARU

000000-00-0000
000-000000
BAYARAN PERMIT PEGUAM SYARIE

Majlis Agama Islam Negeri Kedah menerima bayaran Permit Peguam Syarie melalui cek dan pindahan wang secara elektronik atas nama MAJLIS AGAMA ISLAM KEDAH No Akaun 02011010000370 (Bank Islam Malaysia Berhad)

Jika pembayaran melalui cek mestilah diserahkan ke pejabat Majlis Agama Islam Kedah dan Cek di buat atas nama MAJLIS AGAMA ISLAM KEDAH.

Sebarang pembayaran atas talian mestilah di E-Mel ke maik@kedah.gov.my beserta butiran seperti berikut :-

1. Nama:
2. No telefon:
3. Tujuan bayaran:
4. Salinan bukti bayaran

# Sila hubungi Majlis Agama Islam Negeri Kedah untuk sebarang pertanyaan.