Alih Bahasa:

Majlis Agama Islam Negeri Kedah sebagai agensi utama yang memainkan peranan sebagai pembuat dasar di dalam pembuat dasar hal ehwal agama Islam di negeri Kedah. Pelan Strategik MAIK bagi tahun 2021-2025 adalah bagi menetapkan hala tuju selari dengan arus pemodenan abad ke-21.

Pelan Strategik ini telah dilancarkan secara rasminya oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al Aminul Karim Sultan Sallehuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Kedah Darul Aman pada 27 September 2021 bersamaan 19 Safar 1443H.

Pelan ini menggariskan lima Teras Strategik utama seperti berikut:

  1. Mempertingkatkan Kualiti Tadbir Urus Pengurusan.
  2. Memantapkan Peranan Baitulmal Sebagai Institusi Penggerak Sosial dan Ekonomi Islam.
  3. Memperkasakan Wakaf Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Sosial Umat Islam.
  4. Memperkukuhkan Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Terkini.
  5. Memperkasakan Penguatkuasaan Undang-Undang Hal Ehwal Agama Islam dan Membudayakan Penyelidikan bagi Kesejahteraan Ummah.

Pelan Strategik ini juga telah menetapkan rangka kerja yang tersusun, yang melibatkan 14 strategi dan akan dilaksanakan melalui 33 inisiatif serta 63 indikator yang digunakan sebagai penilaian pencapaian.

Pelan Strategik ini akan menjadi pemangkin kepada usaha-usaha memperkasakan MAIK untuk terus kekal cemerlang di dalam kontek pengurusan hal ehwal agama Islam di Negeri Kedah.

LAPORAN PENCAPAIAN

Format File: pdf
Muat Turun: LAPORAN PENCAPAIAN TAHUNAN MAIK 2023

PERMOHONAN BARU

000000-00-0000
000-000000
BAYARAN PERMIT PEGUAM SYARIE

Majlis Agama Islam Negeri Kedah menerima bayaran Permit Peguam Syarie melalui cek dan pindahan wang secara elektronik atas nama MAJLIS AGAMA ISLAM KEDAH No Akaun 02011010000370 (Bank Islam Malaysia Berhad)

Jika pembayaran melalui cek mestilah diserahkan ke pejabat Majlis Agama Islam Kedah dan Cek di buat atas nama MAJLIS AGAMA ISLAM KEDAH.

Sebarang pembayaran atas talian mestilah di E-Mel ke maik@kedah.gov.my beserta butiran seperti berikut :-

1. Nama:
2. No telefon:
3. Tujuan bayaran:
4. Salinan bukti bayaran

# Sila hubungi Majlis Agama Islam Negeri Kedah untuk sebarang pertanyaan.