Alih Bahasa:

Senarai Pautan

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI-NEGERI SE-MALAYSIA

MAIWP

Majlis Agama Islam
Wilayah Persekutuan

MAIS

Majlis Agama Islam Selangor

MUIP

Majlis Ugama Islam Dan
Adat Resam Melayu Pahang

MAIM

Majlis Agama Islam
Melaka

MAINS

Majlis Agama Islam
Negeri Sembilan

MAIAMP

Majlis Agama Islam Dan
Adat Melayu Perak

MAINPP

Majlis Agama Islam
Negeri Pulau Pinang

MAIAIMP

Majlis Agama Islam Dan
Adat Istiadat Melayu Perlis

MUIS

Majlis Ugama Islam
Sabah

MIS

Majlis Islam Sarawak

MAIDAM

Majlis Agama Islam Dan
Adat Istiadat Melayu Kelantan

MAIDA

Majlis Agama Islam Dan
Adat Melayu Terengganu

PERMOHONAN BARU

000000-00-0000
000-000000
BAYARAN PERMIT PEGUAM SYARIE

Majlis Agama Islam Negeri Kedah menerima bayaran Permit Peguam Syarie melalui cek dan pindahan wang secara elektronik atas nama MAJLIS AGAMA ISLAM KEDAH No Akaun 02011010000370 (Bank Islam Malaysia Berhad)

Jika pembayaran melalui cek mestilah diserahkan ke pejabat Majlis Agama Islam Kedah dan Cek di buat atas nama MAJLIS AGAMA ISLAM KEDAH.

Sebarang pembayaran atas talian mestilah di E-Mel ke maik@kedah.gov.my beserta butiran seperti berikut :-

1. Nama:
2. No telefon:
3. Tujuan bayaran:
4. Salinan bukti bayaran

# Sila hubungi Majlis Agama Islam Negeri Kedah untuk sebarang pertanyaan.