Alih Bahasa:

PERANAN

  1. Membuat dasar-dasar berhubung dengan pentadbiran hal ehwal agama Islam di negeri Kedah.
  2. Membantu mengusahakan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Islam di negeri Kedah selaras dengan hukum syarak.
  3. Pemegang Amanah ke atas orang-orang dan menguruskannya dengn berlandaskan Hukum Syarak.
  4. Mempertingkatkan kualiti tadbir urus pengurusan.

OBJEKTIF

  1. Mempertingkatkan kualiti tadbir urus pengurusan.
  2. Memantapkan peranan Baitulmal sebagai institusi penggerak sosial dan  ekonomi umat Islam.
  3. Memperkasakan Wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi sosial umat Islam.
  4. Memperkasakan penguatkuasaan undang-undang Hal Ehwal Agama Islam.
  5. Memperkukuhkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi terkini.
  6. Membudayakan penyelidikan bagi kesejahteraan ummah.

PERMOHONAN BARU

000000-00-0000
000-000000
BAYARAN PERMIT PEGUAM SYARIE

Majlis Agama Islam Negeri Kedah menerima bayaran Permit Peguam Syarie melalui cek dan pindahan wang secara elektronik atas nama MAJLIS AGAMA ISLAM KEDAH No Akaun 02011010000370 (Bank Islam Malaysia Berhad)

Jika pembayaran melalui cek mestilah diserahkan ke pejabat Majlis Agama Islam Kedah dan Cek di buat atas nama MAJLIS AGAMA ISLAM KEDAH.

Sebarang pembayaran atas talian mestilah di E-Mel ke maik@kedah.gov.my beserta butiran seperti berikut :-

1. Nama:
2. No telefon:
3. Tujuan bayaran:
4. Salinan bukti bayaran

# Sila hubungi Majlis Agama Islam Negeri Kedah untuk sebarang pertanyaan.