Alih Bahasa:

Semua aspek berkenaan laman web Majlis Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman – rekabentuk, teks, grafik, aplikasi, perisian, kod sumber dan aspek-aspek lain – adalah hakcipta Majlis Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman dan sekutunya atau penyedia kandungan dan teknologinya.

Dengan mengakses laman web Majlis Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman, anda bersetuju bahawa sebarang muat turun kandungan adalah untuk kegunan peribadi dan bukan komersil sahaja. Sebarang aspek dari laman ini tidak boleh diterbit semula dalam sebarang bentuk atau cara, sama ada elektrinik, mekanikal, fotokopi, rakaman, tanpa kebenaran dari pihak Majlis Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman.

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH

Bangunan Wan Mat Saman
05000 Alor Setar
Kedah Darul Aman

HUBUNGI

Dikemaskini
09/06/2021 15:28:14

PERMOHONAN BARU

000000-00-0000
000-000000
BAYARAN PERMIT PEGUAM SYARIE

Majlis Agama Islam Negeri Kedah menerima bayaran Permit Peguam Syarie melalui cek dan pindahan wang secara elektronik atas nama MAJLIS AGAMA ISLAM KEDAH No Akaun 02011010000370 (Bank Islam Malaysia Berhad)

Jika pembayaran melalui cek mestilah diserahkan ke pejabat Majlis Agama Islam Kedah dan Cek di buat atas nama MAJLIS AGAMA ISLAM KEDAH.

Sebarang pembayaran atas talian mestilah di E-Mel ke maik@kedah.gov.my beserta butiran seperti berikut :-

1. Nama:
2. No telefon:
3. Tujuan bayaran:
4. Salinan bukti bayaran

# Sila hubungi Majlis Agama Islam Negeri Kedah untuk sebarang pertanyaan.