SEBAB-SEBAB DIKENAKAN FIDYAH

Uzur menunaikan puasa wajib

         Terdiri daripada golongan yang menghidapi sakit kuat dan tidak mempunyai harapan untuk  sembuh, atau golongan tua yang tidak mampu berpuasa atau kedua-duanya sekali.

Perempuan hamil

          Dengan syarat dibimbangi akan keselamatan ke atas bayi yang dikandungnya seperti dikhuatiri berlaku keguguran. Golongan ini dikenakan membayar fidyah dan juga menggantikan (qada’) puasa yang ditinggalkan.

Ibu yang menyusukan Anak

          Dengan syarat ibu yang merasa bimbang akan memudharatkan bayi yang disusuinya seperti kurang air susu atau menjejaskan kesihatan bayinya itu. Maka baginya menggantikan puasa yang ditinggalkan serta membayar fidyah.

Orang yang telah meninggal dunia

          Hutang puasa bagi mereka yang telah meninggal dunia hendaklah disempurnakan bayaran fidyahnya oleh waris-warisnya mengikut bilangan hari yang ditinggalkan sebelum pembahagian pusaka dibuat.

Melambatkan Ganti Puasa (Qada’)

          Mereka yang melambatkan ganti puasanya hingga telah melangkah tahun yang berikutnya (bulan Ramadhan), dikenakan denda membayar fidyah dan juga wajib menggantikan (qada’) puasa yang ditinggalkan. Bayaran fidyah akan berganda mengikut jumlah tahun-tahun yang ditinggalkan.

JENIS-JENIS KAFARAH

Kafarah Melakukan Persetubuhan Siang Hari Pada Bulan Ramadhan

          Memerdekakan seorang hamba.

          Sekiranya tidak mampu hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut.

          Jika tidak mampu berpuasa,hendaklah memberi makan kepada 60 orang fakir miskin.

Kafarah Zihar

          Memerdekakan seorang hamba.

          Sekiranya tidak mampu hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut.

          Jika tidak mampu berpuasa,hendaklah memberi makan kepada 60 orang fakir miskin.

Kafarah Nazar

          Memberi makan sepuluh orang miskin, atau 
          Memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau
          Memerdekakan seorang hamba.

Kafarah Sumpah

          Memberi makan sepuluh orang miskin, atau 
          Memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau
          Memerdekakan seorang hamba.

Ila’(sumpah suami untuk tidak menyetubuhi untuk tempoh waktu tertentu)

          Memberi makan sepuluh orang miskin, atau 
          Memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau
          Memerdekakan seorang hamba.

WANG ATAU HARTA YANG TIDAK PATUH SYARIAH

Hasil sumber ini adalah haram dan tidak boleh digunakan untuk manfaat dan kepentingan diri sendiri serta perlu dibersihkan dan diserahkan kepada Baitulmal untuk maslahah- maslahah umum umat Islam seperti membiayai pembinaan atau penyelenggaraan jambatan, jalan, tandas dan seumpamanya yang memberi faedah kepada masyarakat.

 Pelaburan Yang Tidak Patuh Syariah

Wang Curi / Rompakan

Harta Syubhah

Aktiviti Perjudian

Riba

LUQATAH (BARANG YANG TERCICIR)

Dalil Berkaitan Harta Luqatah

     Zaid Bin Khalid Al-Juhani meriwayatkan, seorang lelaki bertanya Rasulullah S.A.W berkenaan dengan harta luqatah lalu Baginda bersabda : “Hebahkanlah harta tersebut selama setahun” . (Al-Bukhari dan Muslim) 

     Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah S.A.W bersabda : “Tidak halal harta luqatah, sesiapa yang mempunyai sesuatu harta maka hendaklah dihebahkan selama setahun”. (Al-Daruqutni)

Prosedur Penyerahan Harta Luqatah kepada Baitulmal Majlis Agama Islam Negeri Kedah

     Penemu hendaklah menyerahkan “ Harta Luqatah ” yang dijumpai ke Baitulmal atau Pejabat Agama Daerah.

     Penemu perlu mengisi borang serahan dan menyerahkan “ Harta Luqatah ” kepada pegawai yang bertanggungjawab.

     Satu surat akuan penerima akan diberikan sebagai bukti serahan.

     Sekiranya tidak dituntut dalam tempoh hebahan selama 1 tahun, pihak Baitulmal akan membuat proses pelupusan melalui kaedah lelongan ataupun tender.

PENAFIAN

Majlis Agama Islam Negeri Kedah (MAIK)tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam portal ini.

PERMOHONAN BARU

BAYARAN PERMIT PEGUAM SYARIE

Majlis Agama Islam Negeri Kedah menerima bayaran Permit Peguam Syarie melalui cek dan pindahan wang secara elektronik atas nama MAJLIS AGAMA ISLAM KEDAH No Akaun 02011010000370 (Bank Islam Malaysia Berhad)

Jika pembayaran melalui cek mestilah diserahkan ke pejabat Majlis Agama Islam Kedah dan Cek di buat atas nama MAJLIS AGAMA ISLAM KEDAH.

Sebarang pembayaran atas talian mestilah di E-Mel ke maik@kedah.gov.my beserta butiran seperti berikut :-

1. Nama:
2. No telefon:
3. Tujuan bayaran:
4. Salinan bukti bayaran

# Sila hubungi Majlis Agama Islam Negeri Kedah untuk sebarang pertanyaan.