Alih Bahasa:

GALERI

2024

GALERI

2023

GALERI

2022


SEMINAR TABUNG WAKAF & PERKHIDMATAN MAIK (DAERAH BALING)

BAHAGIAN WAKAF: 25 OKTOBER 2023

SEMINAR TABUNG WAKAF & PERKHIDMATAN MAIK (DAERAH SIK)

BAHAGIAN WAKAF: 18 OKTOBER 2023

SEMINAR TABUNG WAKAF & PERKHIDMATAN MAIK (DAERAH PADANG TERAP)

BAHAGIAN WAKAF: 09 OKTOBER 2023

SEMINAR TABUNG WAKAF & PERKHIDMATAN MAIK (DAERAH BALING)

BAHAGIAN WAKAF: 25 OKTOBER 2023

SEMINAR TABUNG WAKAF & PERKHIDMATAN MAIK (DAERAH SIK)

BAHAGIAN WAKAF: 18 OKTOBER 2023

SEMINAR TABUNG WAKAF & PERKHIDMATAN MAIK (DAERAH PADANG TERAP)

BAHAGIAN WAKAF: 09 OKTOBER 2023

SEMINAR TABUNG WAKAF & PERKHIDMATAN MAIK (DAERAH BALING)

BAHAGIAN WAKAF: 25 OKTOBER 2023

SEMINAR TABUNG WAKAF & PERKHIDMATAN MAIK (DAERAH SIK)

BAHAGIAN WAKAF: 18 OKTOBER 2023

SEMINAR TABUNG WAKAF & PERKHIDMATAN MAIK (DAERAH PADANG TERAP)

BAHAGIAN WAKAF: 09 OKTOBER 2023

MESYUARAT PENUTUP PENGAUDITAN PENYATA KEWANGAN MAIK BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2022 (EXIT CONFERENCE)

BAHAGIAN KEWANGAN: 28 SEPTEMBER 2023

HI-TEA BERSAMA RAKAN STRATEGIK & MEDIA ANJURAN BAITULMAL MAIK

BAHAGIAN WAKAF: 21 SEPTEMBER 2023

SEMINAR TABUNG WAKAF & PERKHIDMATAN MAIK (DAERAH KUBANG PASU)

BAHAGIAN WAKAF: 07 SEPTEMBER 2023

SUMBANGAN MOTOSIKAL KEPADA GOLONGAN OKU DAN FAKIR MISKIN OLEH PIHAK BAITULMAL MAIK

BAHAGIAN BAITULMAL: 29 OGOS 2023

PROGRAM KACAU BUBUR ASYURA 2023

BADAN KEBAJIKAN MAIK: 27 OGOS 2023

SEMINAR TABUNG WAKAF & PERKHIDMATAN MAIK (DAERAH KOTA SETAR)

BAHAGIAN WAKAF: 27 JULAI 2023

BENGKEL TATACARA PENGURUSAN KEWANGAN & PERAKAUNAN BAGI TAHUN 2023

BAHAGIAN KEWANGAN: 23 JULAI 2023

KUNJUNGAN HORMAT MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH KE MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN

BAHAGIAN WAKAF: 7 JULAI 2023

MAJLIS PENYERAHAN DAGING KORBAN DAN SUMBANGAN BAITULMAL BAGI TAHUN 1444H/2023M

BAHAGIAN BAITULMAL: 30 JUN 2023

KURSUS PEMBINAAN PASUKAN KE ARAH PENINGKATAN PRESTASI ORGANISASI SIRI 1

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN: 19 JUN 2023

PERMOHONAN BARU

000000-00-0000
000-000000
BAYARAN PERMIT PEGUAM SYARIE

Majlis Agama Islam Negeri Kedah menerima bayaran Permit Peguam Syarie melalui cek dan pindahan wang secara elektronik atas nama MAJLIS AGAMA ISLAM KEDAH No Akaun 02011010000370 (Bank Islam Malaysia Berhad)

Jika pembayaran melalui cek mestilah diserahkan ke pejabat Majlis Agama Islam Kedah dan Cek di buat atas nama MAJLIS AGAMA ISLAM KEDAH.

Sebarang pembayaran atas talian mestilah di E-Mel ke maik@kedah.gov.my beserta butiran seperti berikut :-

1. Nama:
2. No telefon:
3. Tujuan bayaran:
4. Salinan bukti bayaran

# Sila hubungi Majlis Agama Islam Negeri Kedah untuk sebarang pertanyaan.