WAKAF KEDAH

SENARAI KESELURUHAN TANAH WAKAF KHAS DAN WAKAF AM MILIK MAIK BAGI SELURUH DAERAH

Jadual di bawah adalah senarai tanah Wakaf Khas Dan Wakaf Am bagi setiap daerah yang telah ditukar hak milik di bawah Majlis Agama Islam Negeri Kedah yang terdapat di seluruh negeri Kedah serta keluasan yang dinyatakan dalam ukuran hektar, relong dan ekar. Jumlah keseluruhan bagi tanah Wakaf  Khas dan Wakaf Am sehingga 27 Oktober 2022 adalah seperti berikut :

Berikut adalah pecahan mengikut bilangan lot dan keluasan tanah Wakaf AM dan Wakaf Khas bagi 12 daerah di negeri Kedah.

PENAFIAN

Majlis Agama Islam Negeri Kedah (MAIK)tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam portal ini.

PERMOHONAN BARU

BAYARAN PERMIT PEGUAM SYARIE

Majlis Agama Islam Negeri Kedah menerima bayaran Permit Peguam Syarie melalui cek dan pindahan wang secara elektronik atas nama MAJLIS AGAMA ISLAM KEDAH No Akaun 02011010000370 (Bank Islam Malaysia Berhad)

Jika pembayaran melalui cek mestilah diserahkan ke pejabat Majlis Agama Islam Kedah dan Cek di buat atas nama MAJLIS AGAMA ISLAM KEDAH.

Sebarang pembayaran atas talian mestilah di E-Mel ke maik@kedah.gov.my beserta butiran seperti berikut :-

1. Nama:
2. No telefon:
3. Tujuan bayaran:
4. Salinan bukti bayaran

# Sila hubungi Majlis Agama Islam Negeri Kedah untuk sebarang pertanyaan.